Detailafdelingen

Christian Lænsø

Partner & Butikschef
chl@garant.nu
2495 4111

John Krafack

jk@garant.nu
5185 3416

Søren Svendberg

ssv@garant.nu
5184 3415

Søren Svendberg

Irena Hansen

2148 4308

Irena Hansen